Oborová specializace jako předpoklad zvládnutých dovedností

Oborová specializace jako předpoklad zvládnutých dovedností

Tradiční obory pro dosažení středního odborného vzdělání s výučním listem

Jde o přípravu v tradičních 3letých oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat ve studiu v nástavbových oborech a získat i maturitní vzdělání.

 

Vychováváme spolehlivé pracovníky ve službách a výrobě

Vychováváme spolehlivé pracovníky ve službách a výrobě

Obory nižšího středního odborného vzdělání

Studium je 2 nebo 3leté v oborech, které mají upravený obsah s nižšími nároky ve všeobecné i odborné složce vzdělávání. Připravují pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání a ve službách. Výstupem je výuční list.

Obory jsou určeny především pro absolventy dřívějších speciálních základních škol a žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy.