Profil absolventa

Profil absolventa

Žáci tohoto oboru jsou připravováni k vykonávání odborných činností silnoproudé
elektrotechniky se zaměřením na elektroinstalace budov, jako
jsou domovní přípojky, elektrická instalace do lišt nebo pod omítku, jištění
a ochrany rozvodů, zapojení elektroměrů, instalace slaboproudých
rozvodů jako jsou telefony, rozvody počítačových sítí nebo televize.

Dále se absolventi stávají odborníky v oblasti elektroinstalačních prací pro
průmyslové rozvody, především v zapojování všech typů elektromotorů
a strojů, elektrorozvaděčů a možných osvětlení. 

Video k oboru zde.

Podmínky přijetí
Denní studium
Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.
Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Zkrácené studium
Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení do uvedených oborů nekonají.
Budou přijati uchazeči s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, nebo středním vzděláním s výučním listem v jiném oboru vzdělání, a to na základě sestaveného pořadí dle data přijetí přihlášky do naplnění kapacity.

Roční školné
Denní studium
zdarma

Zkrácené studium
21.000 Kč

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 26-51-H/02 - zaměření: ELEKTROINSTALAČNÍ SYSTÉMY nn 26-51-H/02 patří do: