Dva z našich pedagogů si odnesli Ocenění města Uherské Hradiště za svou záslužnou práci

9. 5. 2023

Město Uherské Hradiště ocenilo celkem 25 pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a s mládeží. Mezi nimi se objevili i dva učitelé z naší školy – pan učitel Ladislav Hamřík a paní učitelka Marcela Mrázková.

více…

Dubnovou výzvu 10 000 kroků jsme zakončili výšlapem na Velkou Javořinu

3. 5. 2023

Celkem 9 týmů s dohromady 79 účastníky z naší školy se zapojilo do firemní dubnové výzvy 10 000 kroků. Celoměsíční úsilí vyšlapat si co nejvíc bodů jsme završili společným výletem na Velkou Javořinu.

více…

Vyzkoušeli jsme si jízdu na závodním okruhu Hockenheimring!

12. 4. 2023

Celkem 42 našich žáků se na konci března vypravilo do Německa poznávat minulost, současnost i budoucnost techniky.

více…

Jak připravujeme žáky na výběrová řízení k vysněným pracovním pozicím

9. 3. 2023

Sérii přednášek v rámci workshopu Chci pro Vás pracovat zakončily v úterý cvičné pohovory před personalisty skupiny MESIT. Tyto měly za cíl žáky naší firemní školy přiblížit k jejich vysněné kariéře po ukončení studia.

více…

Projekt IKAP II jde do finále

14. 2. 2023

V letošním školním roce 2022/2023 jsme započali poslední etapu projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

více…

Lepší voda, bylinková zahrádka, posezení a víc parkovacích míst – nápady žáků vylepší školu

27. 1. 2023

Žáci prvního ročníku oboru Podnikání ve čtvrtek 26. ledna úspěšně zakončili Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti. Výsledné prezentace před vedením školy, třídní učitelkou a před organizátory kurzu z TIC ukázaly zájem a odhodlanost žáků vylepšit školní prostředí.

více…

Zimní teambuilding žáků v Malé Morávce

17. 1. 2023

Minulé pondělí jsme vyrazili vstříc zimním radovánkám do oblasti Malé Morávky v Karlově pod Pradědem. Pro 39 žáků jsme uspořádali zimní teambuilding, který spojil přednášky z oblasti Průmyslu 4.0, sportovní a zábavné aktivity a samozřejmě lyžovaní (a snowboarding).

více…

Švýcarsko nás zavedlo až k urychlovači částic

21. 10. 2022

Na přelomu měsíce září a října se uskutečnila odborná exkurze ve Švýcarsku pro 34 žáků a 14 zaměstnanců MESIT střední školy. Hlavním bodem zájezdu byla návštěva CERNu.

více…

MESIT uklidil Uherské Hradiště

3. 10. 2022

Žáci a zaměstnanci naší školy se rozhodli připojit k celonárodní výzvě Ukliďme Česko. Na čtvrtek 29. září jsme zorganizovali velký úklid celého Uherského Hradiště, kam se mohla zapojit i široká veřejnost. A výsledek?

více…

Seznamovací kurz žáků prvních ročníků

15. 9. 2022

Ve středu 7. září nastoupili žáci tříd 1. AB, 1. E a 1.Z do autobusů a společně s pedagogy se vydali vstříc novým zážitkům na seznamovací kurz do Bojkovic.

více…