U Pučalíka ještě bez vlastních jemných mechaniků

U Pučalíka ještě bez vlastních jemných mechaniků

Následující léta však přinesla výrazné rozšíření oborů.

Škola zahájila svou činnost již v roce 1952, kdy byla dokončena výstavba hlavní budovy n. p. Mikrotechna na ulici Sokolovská v Mařaticích (do tohoto okamžiku byla výroba realizována v prostorách hospody U Pučalíka). Tím byly také vytvořeny podmínky pro výuku vlastních učňů, neboť učni oboru jemný mechanik byli doposud připravováni v učňovském závodě Mikrotechny v Praze Modřanech.

Učňovské středisko n. p. Mikrotechna Uherské Hradiště zahájilo přípravu učňů v oboru mechanik, a to nejen pro vlastní potřebu, ale i pro podniky z jiných krajů celé Československé republiky. Postupně přibývají obory zámečník, mechanik elektronických zařízení, mechanik letadlových přístrojů, soustružník, frézař, obráběč kovů, kalič atd.

Během dalších let se Učňovské středisko n. p. Mikrotechna stalo součástí SOU Let Kunovice, n. p., pod názvem Středisko praktického vyučování Mesit n. p.

Další rozvoj pod značkou MESIT

Další rozvoj pod značkou MESIT

25 let budování oborově pestré a kvalitní školy

Od 1. ledna 1991 se škola stala dceřinou společností MESIT holding, a.s., MŠMT ČR ji zařadilo do sítě soukromých škol.

V roce 1994 se škola zapsala v obchodním rejstříku pod názvem MESIT integrovaná střední škola s.r.o. Organizačně se skládala ze dvou částí:

  • Soukromé střední odborné učiliště MESIT ISŠ s.r.o.
  • Soukromé odborné učiliště MESIT ISŠ s.r.o.

Pro historii samostatného školského vzdělávacího zařízení je důležité datum 1. 9. 1996, neboť od tohoto okamžiku existovaly tři součásti jedné školy:

  • Soukromé střední odborné učiliště
  • Soukromé odborné učiliště
  • Soukromá praktická škola

V roce 1997 byla škola v obchodním rejstříku zapsána jako obecně prospěšná společnost, čímž deklarovala, že všechny finanční prostředky bude využívat pouze na výuku a vzdělávání.

V důsledku změny školského zákona byla od 1. srpna 2005 škola zařazena v síti škol pod názvem Střední škola MESIT, o.p.s.

Od 1. 1. 2016 nese naše škola jméno MESIT střední škola, o.p.s.

Škola připravila doposud do praxe více než 4 000 odborníků, zejména v oborech elektrotechnických a strojírenských. Celková roční kapacita školy je 640 žáků. V ní je začleněno až 100 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola ve svém výchovně vzdělávacím procesu důsledně integruje činnost všech typů učebních oborů.