Podpora řemesel v odborném školství

Podpora řemesel v odborném školství

Díky podpoře Zlínského kraje nabízíme u vybraných oborů finanční příspěvky.

Výše stipendia pro žáky

1. ročník 300 Kč měsíčně + za vyznamenání jednorázově 1 500 Kč
2. ročník 400 Kč měsíčně + za vyznamenání jednorázově 2 500 Kč
3. ročník 500 Kč měsíčně + za vyznamenání jednorázově 3 000 Kč

Podmínky pro přiznání stipendia

  • žák nemá žádnou neomluvenou absenci
  • žák nemá sníženou známku z chování
  • žák není podmínečně vyloučen
  • žák není na vysvědčení hodnocen z odborného výcviku známkou horší než dobrý
  • za měsíce červenec a srpen se stipendium nevyplácí