Společně na středním stupni vzdělávání

Společně na středním stupni vzdělávání

Výuka zaměřená na praktický život

Nabízíme obory typu C – praktická škola

Jedná se o 1 a 2leté programy pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení.

Příprava je neprofesní a zaměřuje se na pomocné činnosti ve výrobě a službách a osvojování dovedností pro život.

Absolventi získávají vysvědčení.