Podporujeme flexibilitu v profesní orientaci

Podporujeme flexibilitu v profesní orientaci

Vzdělávání má být celoživotní, pracovní zařazení takové být nemusí.

Organizace výuky umožňuje, aby absolventi studijních oborů mohli získat střední vzdělání s výučním listem. Umožňuje se tedy uchazeči se středním vzděláním s maturitní zkouškou, popř. vzděláním vysokoškolským, získat ve zkráceném studiu výuční list.

Na základě žádosti dle § 70 zákona č. 561/2004 Sb. o uznávání dosaženého vzdělání, lze uznat předměty absolvované v předchozím studiu.

Kombinované studium, nazývané též zkrácené studium, spojuje výhody dvou základních forem studia.

U odborných předmětů a odborné praxe využíváme především denní formu, kdežto výuku teorie vedeme formou konzultací a samostudia.

Zohledňujeme časové možnosti pracujících zájemců.

Tato forma výuky je hojně využívána zájemci o získání osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.