Uplatnění absolventů

- v oblasti veškeré slaboproudé elektroniky od spotřební, průmyslové, a výpočetní techniky ve výrobní sféře, až po základy elektromontážních prací

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Formy studia

Denní studium

Zdarma

 
 

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 26-52-H/01 patří do: