Cílem studia je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe i trhu práce a je zaměřena na poznávání všech nových vývojových trendů, které jsou rozhodujícími prvky v technickém rozvoji elektrotechniky.

V první řadě je to montáž a pájení desek plošných spojů, používání technické dokumentace a katalogů. Znalost základních měřicích přístrojů a metod měření.

Dalším obsahem studia je zaměření na navrhování, sestavení a měření jednotlivých elektrických celků, na což pak dále navazuje zapojení složitějších zařízení, na kterých se absolvent učí jejich nastavování, odstraňování závad a diagnostiky. V této etapě je kladen důraz na používání součástek s vysokou integrací, např. logických integrovaných obvodů, operačních zesilovačů, komparátorů. Další část etapy přípravy je zaměřena na komplexní montáž, testování, údržbu a opravy složitých systémů z oblasti měřicí a regulační techniky, jako jsou např. měření a regulace tepla, zabezpečovací technika, testování částí počítače a další. Systém přípravy je neustále zdokonalován na základě nejnovějších technologických postupů a materiálů používaných v praxi (např. povrchová montáž SMT).

Žáci mají možnost absolvování nepovinných kurzů. Po zvládnutí teoretické i praktické výuky žáci vykonají závěrečnou zkoušku, která je garantem, že se stanou dobrými odborníky se širokým všeobecným i odborným rozhledem. Dále se absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem navazujícího na předešlou přípravu.

Obor je svým zaměřením vhodný i pro dívky!

Uplatnění absolventů

- v oblasti veškeré slaboproudé elektroniky od spotřební, průmyslové a výpočetní techniky ve výrobní sféře, až po základy elektromontážních prací.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

 

Video k oboru zde.

 

Formy studia

Denní studium

Zdarma

 

 
 

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 26-52-H/01 patří do: