Hledáme příležitosti

Hledáme příležitosti

Jsme otevřeni světu i novým formám práce.

Zapojujeme se projektů na podporu jazykových a odborných dovedností. Spolupracujeme se zahraničními partnery.

Realizujeme podnětné stáže a zahraničí pobyty.

V duchu našeho kréda o vzdělávání propojeném s praxí se zaměřujeme na zkvalitňování výuky technických oborů  a také na jejich popularizaci.

Snažíme se zvyšovat prestiž technických oborů a řemesel u mladé generace.

 
 
 
 
 

IKAP

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

více

Archiv starších projektů

Již ukončené projekty můžete najít zde: