Podpora řemesel v odborném školství – MESIT střední škola, o.p.s.

 

Financování:

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21

 

Příjemce dotace:

MESIT střední škola, o.p.s.

 

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je především zvýšit zájem o studium řemeslných technických oborů. Jedná se především o učební obory, které nejsou na trhu práce dostatečně zastoupeny a potýkají se s malým zájmem ze strany žáků základních škol.

Projekt se klade za cíl zvýšit informovanost o řemeslných oborech, motivovat mladé lidi a jejich rodiče k jejich studiu řemeslných oborů.

Žákům vybraných oborů je při splnění stanovených podmínek poskytován finanční příspěvek v rozpočtu Zlínského kraje takto:

1.                     300,- měsíčně, + k tomu za vyznamenání jednorázově 1 500,-Kč na konci školního roku

2.                     400,- měsíčně, + k tomu za vyznamenání jednorázově 2 500,-Kč na konci školního roku

3.                     500,- měsíčně, + k tomu za vyznamenání jednorázově 3 000,-Kč na konci školního roku

                                                       

Období realizace partnera:             

9/2020 – 6/2021

 

Podporované obory:

2351 H/01 Strojní mechanik

2356H/01 Obráběč kovů

 

 

Podpora řemesel v odborném školství patří do: