28. 8. 2023

Školní rok 2023/2024 v MESIT střední škole bude zahájen v pondělí 4. září.

Žáky prvních ročníků čeká v 9:00 slavnostní přivítání před budovou školy. Poté budou žáci nasměrováni do tříd, kde se seznámí s třídním učitelem i s nadcházejícím programem.

V případě nepřízně počasí se bude konat slavnostní přivítání ve třídách, rozpis bude vyvěšen v atriu školy.

Seznam učebních pomůcek obdrží žáci od učitele během prvního školního týdne.

 

 

Žáci druhých a vyšších ročníků se dostaví do školy v 8:00 do učeben dle rozpisu:

 

Třída      Učebna

1.R1, 1.R2           1.3

2.AB      2.3

2.E         2.1

2.T         2.4

2.P         2.2

2.Z         3.5

2.R2       1.5

3.AB      3.6

3.E         3.7

3.Z         3.4

4.AB      3.8

 

 

Zahájení kombinovaného studia:

1. D                      11. 9. 2023          14:30 MESIT holding zasedací místnost

2. D                      6. 9. 2023          14:30 MESIT školní dílny