22. 3. 2022

Žáci závěrečných ročníků MESIT střední školy měli možnost si prostřednictvím workshopu personálního oddělení MESIT vyzkoušet fiktivní přijímací pohovory na jimi vybrané pracovní pozice. Tomu předcházela série interaktivních přednášek, při nichž se žáci naučili prezentovat sami sebe, dozvěděli se užitečné tipy z oblasti etikety a zkusili si napsat vlastní životopis, na který dostali zpětnou vazbu přímo od ředitele personálního oddělení MESIT Mgr. Jana Šebka Cholewy, MBA.

Workshop Chci pro Vás pracovat je již tradičním projektem, který nabízíme žákům v rámci konceptu Firemní školy. Po loňské koronavirové pauze se letošní ročník uskutečnil v průběhu měsíce března. Nejdřív si žáci při přednáškách osvojili teoretické znalosti, které si mohli prakticky vyzkoušet při finálních cvičných pohovorech. Ty proběhly 21. března v zasedací místnosti MESIT před odbornou porotou složenou ze tří personalistek a personálního ředitele.

Samotný cvičný pohovor si vyzkoušelo šest našich žáků, kteří se hlásili na různorodé pozice – od provozní kavárny, přes finančního poradce až po profesionálního hasiče. Odvážné „uchazeče o práci“ podpořilo publikum složené ze spolužáků, učitelů a ředitele školy. Nechyběla ani důležitá zpětná vazba od samotných personalistů, ale i od publika.

Všichni zúčastnění přišli perfektně připravení a i přes malou počáteční trému zvládli pohovory na jedničku. Naprosto zaslouženě na konci akce obdrželi certifikáty o absolvování workshopu i malou pozornost, a to z rukou Ing. Jaroslava Fojtíka, ředitele divize MESIT machinery. Tím to ale vše nekončí, účastníci si mohou od odborníků nechat poradit s přípravou životopisu, případně profilu na LinkedIn apod.

Děkujeme všem žákům, kteří se workshopu zúčastnili, a doufáme, že je tato unikátní akce přiblíží zase o krůček dál k jejich vysněnému povolání.