6. 4. 2022

Zasadili strom, teď už zbývá jenom postavit dům a založit rodinu...

Žáci třídy 1.P se 6. dubna vyzbrojili rýči, krumpáči a lopatami s úmyslem zasadit pět ovocných stromů na dvoře školy. Celý nápad vznikl při Zážitkovém kurzu kreativity a podnikavosti s TIC Zlín. Žáci se rozhodli vytvořit projekt Nádech pro školu, který by zahrnoval vysazení ovocných stromů a následnou péči o ně. Také zakoupili hmyzí hotel, aby podpořili jejich opylování. Vysazeny byly jabloň, hruška a švestka. 

Do výsadby stromků se zapojil i ředitel školy a také naši lektoři z TIC Zlín. Na správný postup při výsadbě dohlížela Ing. Ladislava Nagyová z firmy GARD&N. Tímto ji moc děkujeme za odborný dozor, ale i za poradenství, které samotné výsadbě předcházelo. 

Tak ať se nám tu lépe dýchá!