27. 8. 2021

Školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021.

Školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021.

Žáci se 1. 9. 2021 dostaví do tříd dle rozpisu níže. Veškeré informace ke studiu se žáci dozví od třídního učitele při zahájení školního roku.

8.00 hodin

Třída - Učebna
1.R1; 1. R2 - 1.5

2. AB - 3.3

2. P - 3.7

2. R2 - 1.3

2. T - 3.5

3. AB - 2.2

3. E - 2.1

3. Z - 3.4

4. B - 2.3

 

9.00 hodin

Třída - Učebna
1. AB - 2.3

1. E - 3.4

1. P - 2.2

1. Z - 3.7

2. E - 2.1

2. Z - 3.5
 

Žáky prvních ročníků čeká oficiální přivítání v 9:30 před vchodem do školy (v případě nepříznivého počasí ve třídě).

V termínu od 8. do 10. září je pro žáky prvních ročníků denního studia přichystaný seznamovací pobyt. Podrobnosti se žáci dozví 1. 9. od třídního učitele.

 

COVID-19

Žáci jsou povinni mít při pohybu po prostorách školy nasazenou ochranu dýchacích cest. Při výuce žáci ochranu dýchacích cest mít nasazenou nemusí. Výjimkou jsou žáci, kteří se odmítnou podrobit screeningovému testování na přítomnost koronaviru. Tito žáci budou mít nasazenou ochranu dýchacích cest i při výuce.

Preventivní testování se ve školách provádí 1. září, 6. září a 9. září 2021. Testování proběhne vždy ve třídě na začátku první vyučovací hodiny pod dohledem vyučujícího. Dle vyhodnocení testů a epidemiologické situace se bude opakovat pravidelné testování např. 1 x týdně každé pondělí.

Testovat se bude formou rychlého antigenního testu (POC).

Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží laboratorně provedeným testem ne starším 7 dní v případě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Nebo 72 hodin v případě POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Žáci, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a ukončili karanténu před maximálně 180 dny, nemusí také test podstoupit.

Test nemusí podstoupit ani žáci, kteří byli očkovaní a mají min. 14 dnů po druhé dávce či první dávce u jednodávkového očkování.

V případě pozitivního výsledku screeningového testu kontaktuje škola zákonného zástupce, vystaví potvrzení o pozitivním výsledku. Žák poté musí neprodleně opustit zařízení a informovat svého ošetřujícího lékaře. Pozitivní výsledek PCR či antigenního testu nahlásí zákonný zástupce škole.

Žáci, kteří byli v jedné třídě (skupině) s žákem či učitelem s pozitivním testem 2 dny před jeho provedením nebo 2 dny po jeho provedení se nebudou moci osobně účastnit výuky, dokud nebude proveden potvrzující test. Vrátit se mohou, pokud bude test negativní. Výjimku mají očkovaní žáci a ti, kteří mají potvrzení o prodělání nemoci.