23. 6. 2022

V úterý 21. června 2022 se v Kongresovém centru ČNB v Praze konalo finále Ekonomické olympiády 2022. Tento rok i se zastoupením MESIT střední školy. Do finále se probojoval náš čerstvý absolvent oboru Podnikání Václav Výstup.

V pražském kongresovém centru se setkalo 50 finalistů z celé České republiky. V dopoledních hodinách je čekal písemný test, ve kterém účastníci museli řešit různé modelové případy a analýzy, a nechybělo ani zadání v anglickém jazyce. Po písemném testu následovaly přednášky odborníků a panelové diskuze na aktuální témata z ekonomie.

Odpoledne došlo k vyhodnocení písemného kola a bylo vyhlášeno 10 TOP finalistů, kteří postoupili do kola ústního. K naší obrovské radosti se tam dostal i náš reprezentant Vašek! A nutno podotknout, že konkurence byla obrovská – s jistotou můžeme říct, že Vašek byl mezi účastníky jediný obráběč kovů. 

Poté následovalo ústní kolo, ve kterém si finalisté vybrali jedno z témat a diskutovali o něm s členy odborné poroty. Celkově Vašek skončil na pomyslné bramborové pozici, tedy na 4. místě, ale rozhodně neměl důvod ke smutku, protože obdržel hned dvě lukrativní ocenění. 

Z rukou prof. Ing. David Tučka, Ph.D., děkana Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, obdržel Vašek speciální Cenu Univerzity Tomáše Bati. Druhou výhrou byla Cena České národní banky, kde diváci hlasovali pro Vaškovo soutěžní video, ve kterém se vyjadřoval na téma "Mají se centrální banky angažovat v ochraně klimatu?". Hodnotné dárky, včetně unikátní pamětní mince, mu předal Ing. Tomáš Nidetzký, viceguvernér České národní banky. Součástí výhry byla i jedinečná jednodenní stáž v České národní bance. V září se navíc zúčastní Mezinárodní ekonomické olympiády v Budapešti.

Vaška přijeli do Prahy podpořit i jeho spolužáci a samozřejmě třídní učitelka Ing. Marcela Mrázková, která ho po celou dobu na olympiádu připravovala, motivovala a byla mu cennou oporou.

Všichni se zúčastnili i následné after party ve Skautském institutu. Vašek tam navázal užitečné kontakty a seznámil se i s budoucími spolužáky. Rozhodl se totiž pokračovat ve studiu na VŠE v Praze, na Fakultě financí a účetnictví ve studijním oboru Finance, kam byl již přijat.