27. 6. 2022

Předposlední červnový týden patřil výletům. A náplň byla opravdu různorodá. Zatímco třída 1.Z spala pod stanem v přírodě, jiné třídy se zúčastnily odborných exkurzí v Brně i v Ostravě.

 

A jak tedy minulý týden vypadal? Jako praví táborníci se cítili žáci 1.Z, kteří v noci z pondělí na úterý přespávali v tábořišti. Tomu předcházela túra po Hostýnských vrších. V jednu chvíli je zastihl silný déšť, ale to nebylo nic, co by naše hochy rozházelo. V táboře je pak čekala odměna v podobě špekáčků, které si opekli nad ohněm.

V pondělí se konala také odborná exkurze do výrobních a prezentačních prostor SolidVision v Brně. Tam se žáci 3.AB seznámili s procesem CAM výroby. Prohlédli si výrobní a vývojové prostory pro konstrukci CNC strojů, měli možnost vidět stroje v různé fázi montážního rozpracování. Pochopili specifika jednotlivých montážních pracovišť a proces oživování CNC stroje, a v neposlední řadě se seznámili s programem SoliCAD a s nově vyvinutou pětiosou frézkou. I strojařina jde stále kupředu a je třeba sledovat moderní trendy ve výrobě.

Ve středu se žáci 1.AB a 2.AB vypravili do Ostravy. Tam absolvovali komentovanou prohlídku unikátního areálu Dolní oblast Vítkovice. Dozvěděli se něco z historie i informace o výrobě surového železa. Vystoupali na Bolt Tower, odkud byl parádní výhled na okolí, a po cestě dolů si prohlédli vnitřní část vysoké pece, odlévací plošinu a velín. Poté se přesunuli do hornického muzea Landek Park. Tam prozkoumali důlní expozici s fáráním do dolu v původní těžní kleci, expozici báňského záchranářství i sídliště lovců mamutů, kde si pánové uspořádali house party v pravěkém příbytku.

Odborné exkurze v Brně a v Ostravě byly hrazeny z projektu VELUX MESIT school ver. 4.0.