14. 2. 2023

V letošním školním roce 2022/2023 jsme započali poslední etapu projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Rozjely se volnočasové aktivity pro mateřské školy, základní školy a střední školy, stejně tak jako vzdělávací aktivity pro žáky gymnázia a sdílené dílny strojní i elektro pro ZŠ. Pokračuje také vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci nových technologií, automatizace a robotizace.

Projekt IKAP má za cíl prohloubit zájem mladých lidí o polytechnické vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj jejich manuálních a technických dovedností. Jsme rádi, že jsme od Zlínského kraje dostali příležitost naše nadšení pro techniku sdílet, a doufáme, že se žákům aktivity pořádané školou líbily, a třeba je i motivovaly k dalšímu studiu technických oborů.