9. 5. 2023

Město Uherské Hradiště ocenilo celkem 25 pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a s mládeží. Mezi nimi se objevili i dva učitelé z naší školy – pan učitel Ladislav Hamřík a paní učitelka Marcela Mrázková.

Při nominaci vyzdvihl ředitel školy jejich nadstandardní pracovní nasazení a individuální práci s žáky a s jejich motivací. Také ocenil úspěchy jejich žáků v různých soutěžích, což souvisí i s výbornou reprezentací školy. Oba zmínění kolegové si při slavnostním vyhlášení v uherskohradišťské Redutě odnesli ocenění v kategorii Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště. Ceny jim předali členové vedení města v čele se starostou Stanislavem Blahou. Slavnostní odpoledne moderoval herec a moderátor David Vacke, vyhlášení jednotlivých kategorií bylo prokládáno hudebními a tanečními vystoupeními. Po vyhlášení výsledků si mohli účastníci slavnostního odpoledne užít i přichystaný raut.

Tímto ještě jednou paní učitelce Mrázkové a panu učiteli Hamříkovi moc gratulujeme!