7. 6. 2022

Prvního června tradičně slavíme Den dětí, a proto jsme pro naše žáky v tento den uspořádali zajímavé exkurze. Strojaři si zajeli do Ostravy a elektrikáři se podívali do Visegrádu v Maďarsku.

Žáci třetího ročníku oboru Mechanik CNC se spolu s pedagogy zúčastnili exkurze na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. V rámci exkurze byla studentům představena výrobní hala Katedry obrábění, montáže a strojírenské technologie. Tady se studenti seznámili s 3osými a 5osými stroji, a také s výrobky, které zde byly a jsou řešeny. Součástí prohlídky byla ukázka bezobslužného systému podávání polotovaru v podobě kruhových tyčí k obrábění. S tím se studenti setkali poprvé.

Zajímavou částí exkurze byla ukázka práce nekonvenční technologií, a to obrábění vodním paprskem. Žáci také viděli řezání lopatkového kola při použití naklápění trysky. V další části byli žáci seznámeni s měřicími stroji, které se nachází v přilehlé laboratoři metrologie. Zde se setkali s možností použití souřadnicového měřicího stroje a s optickým mikroskopem Alicona. Následně jsme se přesunuli do centra 3D tisku Protolab. Tady byly žákům předvedeny možnosti 3D tisku plastů, kompozitů a kovů.

Po vyčerpávající návštěvě univerzity jsme navštívili oblast Dolních Vítkovic, kde jsme se zúčastnili komentované prohlídky. Tady se žáci seznámili s výrobou železa, která se zde dlouhá léta prováděla. Prošli jsme všechny etapy výroby a viděli jsme vysokou pec a všechny její části. Vystoupali jsme až na vrchol vysoké pece, kde se nachází místní dominanta Bolt tower.

Tato odborná exkurze byla uskutečněna v rámci projektu VELUX MESIT school ver. 4.0. 

To prváci elektrikáři měli program trochu z jiného soudku. Zavezli jsme je do maďarského Visegrádu, kde se ke Dni dětí konala akce Palace Games for Children. Ještě před tím jsme se zastavili na hranicích mezi Slovenskem a Maďarskem a alespoň zdálky jsme si prohlédli Ostřihomskou baziliku na břehu Dunaje. Po příjezdu do Visegrádu se mohli žáci zúčastnit středověkých dětských her, mohli zkusit workshop renesančního tance, a také viděli rytířský turnaj. Před obědem jsme se přesunuli z podhradí na Vyšehradský Dolní hrad, kde se konala ukázka dobových historických soubojů. A víte, kdo byl zvolen králem, který na souboje dohlížel? Náš mistr odborného výcviku Pavel Jurčeka! A že mu to v historickém kostýmu slušelo!

Po obědě jsme si prohlédli město a v samém závěru exkurze jsme vyjeli na kopec s dominantou města – na Vyšehradský Horní hrad. Kromě historické expozice jsme si užili hlavně výhled na okolí a na řeku Dunaj. Byla to opravdu nádhera!