10. 6. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci, spojené se současnou pandemií COVID-19, bude probíhat předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020 dne 26. 6. 2020 ve vestibulu školy. Žáci se pro vysvědčení dostaví v časovém intervalu od 8 do 12 hodin, aby se zabránilo jejich shlukování. Vydání vysvědčení potvrdí svým podpisem.

 

Žáci jsou také povinni vyklidit si v tento den šatní skříňku a odevzdat od ní klíč.

Žáci ze tříd 1. Z a 2. Z, angažovaní do projektu Podpora řemesel, si vyzvednou finanční odměnu na studijním oddělení.

Prosíme žáky, aby měli při vstupu do školy nasazenou roušku.