14. 9. 2016

Ve dnech 6. až 9. září 2016 se za podpory města Uherské Hradiště a MESIT střední školy, o.p.s uskutečnila akce „Moje město – příjemné město pro práci a pobyt“.

Ve dnech 6. až 9. září 2016 se za podpory města Uherské Hradiště a MESIT střední školy, o.p.s uskutečnila akce "Moje město – příjemné město pro práci a pobyt". Zúčastnili se jí žáci ZŠ Větrná, kteří měli v průběhu prvních dvou dní za pomoci žáků naší školy příležitost seznámit se s tradičními starými řemesly jako jsou zahradníci, umělečtí kováři, knihaři,… a v dalších dvou s krásnou přírodou a historií Mařatic.

Jelikož je všeobecně známo, že pouhá teorie nikoho příliš nezaujme, všichni nejdříve absolvovali krátké "školení" a ihned poté se vlastnoručně pokusili vytvořit podzimní květinové vazby. Děti se netrpělivě a s nadšením vrhly na připravený materiál a pustily se do práce. Mohly tak zažít nádherný pocit, kdy člověku pod rukama vzniká něco nového, a lze směle prohlásit, že ve většině případů i krásného. V průběhu následujících dvou dnů se žáci ZŠ Větrná seznámili s historií a tradicemi uherskohradišťské čtvrti Mařatice.


Nežijeme ovšem v minulosti! I dnes na tomto místě pulsuje život, rozvinul se průmysl i jiná hospodářská odvětví. Mimo jiné jsou doposud zachovávány tradice jako ruční řemeslná výroba či výroba regionálních potravin. Na pořad dne se dostala také aktuální témata, jako jsou udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí, a s nimi spojená vize budoucnosti v našem regionu. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a zajímavostí o místních chráněných lokalitách, z nichž nejznámější je bezesporu chráněné území parku Rochus, které najdeme dokonce i na seznamu významných lokalit Evropy. Všichni účastníci se na vlastní oči přesvědčili, jak je u nás v Mařaticích krásně…

Děkujeme všem návštěvníkům i organizátorům akce, zejména paní učitelce Pořízkové a Hubíkové, které připravily velmi zajímavý a poučný program a zprostředkovaly dětem nezapomenutelné zážitky.

Jsme rádi, že i naše škola patří k historii, současnosti a doufáme, že i budoucnosti Mařatic.