7. 9. 2020

Tak trochu jinak než v předchozích letech. Současná situace nám neumožnila přivítat studenty prvních ročníků hromadně při slavnostním zahájení, ale i přes současné omezení se nám podařilo nové studenty přivítat alespoň v menších skupinkách v jejich třídách.

Společně s vedením školy se na prváky přišel podívat i předseda představenstva Ing. Michal Hon a měl k nim krátkou motivační řeč, ve které mimo jiné zmínil i příznačný citát Jana Wericha: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a  je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“

Adaptační kurzy prvních ročníků probíhaly v rámci možností za dodržování hygienických pravidel. Část studentů prvních ročníků se podívala do provozu firem koncernu MESIT, a to konkrétně do MESIT machining a MESIT foundry. Prohlédli si také dílny, do kterých budou později chodit na odborný výcvik. Prváci z nástavbových oborů si udělali výlet do terénu, kde se navzájem seznamovali.

Studenti vyšších ročníků absolvovali den třídního učitele, aby se po tak dlouhých prázdninách aklimatizovali ve škole. Součástí tohoto dne byly i vycházky do blízkého okolí, protože by byla škoda nevyužít posledních letních dnů. A že nám počasí přálo!

Pro bezpečnost studentů i zaměstnanců jsme pořídili do vestibulu dezinfekční stojan a dbáme na důkladný úklid a dezinfekci učeben v průběhu celého vyučovacího dne. Pro všechny návštěvníky školy platí povinnost mít při vstupu nasazenou roušku. Prosíme však o shovívavost a návštěvy školy pouze v akutních případech – pokud to je možné využívejte k dotazům e-mail studijni@skolamesit.cz či telefon 572 433 637. Zmíněné údaje jsou zároveň i kontaktem pro ty, kteří mají podezření u svého dítěte na onemocnění COVID-19 a potřebují omluvit jeho nepřítomnost ve škole.