Obor Provozní elektrotechnika

Obor Provozní elektrotechnika

Profil absolventa

Absolventi oboru Provozní elektrotechnika se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení, spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídicích systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice.

Absolventi se mohou uplatnit v následujících profesích: elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj. Absolvent oboru provozní elektrotechnika získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání, které mu umožní ucházet se o přijetí na vyšší odborné školy a vysoké školy zaměření - elektro. Při přímém nástupu do praxe je schopen rychlé orientace v oboru. Získané znalosti, dovednosti a návyky může uplatnit i při řízení vlastní firmy. Je připravován k tomu, aby usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, aby chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si osvojil teoretické i praktické odborné kompetence.

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může přihlásit na vyšší odbornou nebo vysokou školu za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední odborné vzdělání.

 

Roční školné

Denní studium

zdarma

 

 

PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA 26-41-L/52 patří do: