Profil absolventa

Profil absolventa

Mechanik elektrotechnik je obor se širokým základem teoretických a praktických elektrotechnických znalostí. Spolu se středoškolskou úrovní znalostí v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů a vykonáním závěrečné maturitní zkoušky má absolvent předpoklady jak pro uplatnění v elektrotechnických oborech ve výrobní praxi, tak i k dalšímu studiu na vysokých školách nebo pomaturitních formách studia.

V oblasti odborné je důraz kladen na dokonalé zvládnutí základních elektrotechnických znalostí a dovedností. V prvé řadě je to montáž a pájení součástek na desky plošných spojů. Spolu s používáním technické dokumentace a katalogů, základních měřicích přístrojů a metod měření tvoří základ daného oboru. Další část přípravy je zaměřena na komplexní montáž, testování, údržbu a opravy složitých systémů z oblasti měřicí a regulační techniky (např. digitální měřicí přístroje, měření a regulace tepla), zabezpečovací techniky (zabezpečení budov), výpočetní techniky (testování částí počítače) a další.

Celý systém výuky je průběžně inovován na základě nových technologických postupů a využívá součástek používaných v praxi (např. technologie povrchové montáže SMT), moderních měřicích přístrojů a metod měření, výukových metod a v neposlední řadě jsou brány v potaz i požadavky trhu práce pro uplatnění absolventů po ukončení studia.

Velký význam při výuce má využití výpočetní techniky. Počítač však není cílem výuky, ale prostředkem. Žák se naučí získávat potřebné informace pomocí internetu. K tomu slouží jednak samostatný předmět ICT, jednak práce s počítačem v ostatních předmětech a praxi s možností využití počítače také v mimoškolní činnosti, např. zřizování vlastních webových stánek. Pro budoucí absolventy je důležitá i základní orientace v oblasti ekonomiky, činnosti firmy a základech marketingu, nebo rozšíření si možnosti uplatnění absolvováním nepovinných kurzů.

Vzhledem k tomu, že elektronika patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory, má strategické postavení v hospodářství a je zastoupena i v mnoha příbuzných oborech, mají absolventi dnes i v budoucnu dobrou šanci na uplatnění na trhu práce ve státním i soukromém sektoru, případně jako živnostníci. Jedná se o výrobní činnosti, opravy, údržbu a servis v oblasti automobilového průmyslu, leteckého průmyslu, měřicí a regulační techniky, zabezpečovací techniky, systémů řízení výrobních procesů, spotřební elektroniky a výpočetních systémů. Uplatnění lze najít i v ostatních oblastech, jako např. přenosová a zdravotnická zařízení, a dalších oborech pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Absolventi tohoto oboru často také pokračují ve svém vzdělání na vysokých školách, převážně elektrotechnického charakteru.

Video k oboru zde.

Roční školné

Školné se neplatí

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - zaměření MECHANIK ELEKTRONIK 26-41-L/01 patří do: