Profil absolventa

Profil absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky a příslušné praxe je absolvent oboru Mechanik strojů a zařízení schopen provádět přípravu a montáž všech agregátů číslicově řízených (CNC) strojů, obsluhovat, oživovat, seřizovat a programovat CNC stroje, obráběcí centra i automatizované výrobní linky a pružné výrobní systémy. Bude schopen předat zákazníkům nové CNC stroje včetně záručního a pozáručního servisu, seřizování, údržby, diagnostiky a oprav ve výrobě.

Absolvent umí zhotovovat a číst technické výkresy součástí i sestav, zhotovovat výkresy na počítači (2D, ProgeCAD), modelovat strojní součásti na počítači (3D, CAD/CAM, Inventor, Fusion 360). Získá odborné vědomosti a dovednosti. Orientuje se v materiálech a jejich značení podle aktuálních norem, jakými způsoby se vyrábějí strojní součásti, ovládá práci s měřidly a měřicími přístroji (profil projektor, laserový scanner - Faro Arm, ovládá program Polyworks). Orientuje se také ve výkresech silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Vyzná se ve výrobních a montážních pracovních postupech. Má přehled o výrobě materiálů a jejich zpracování, získá základní znalosti o technologických, mechanických a fyzikálních vlastnostech materiálů a jejich zkouškách.

Ovládá systémy číslicově řízených obráběcích strojů včetně elektroinstalace, přizpůsobovacích obvodů, pohonů a posuvů. Je schopen sestavit, odladit, simulovat program pro obrábění jednoduchých strojírenských součástí. Umí programovat v prostředí programu EDGE CAM, dokáže vygenerovat CNC kód a následně program vložit do CNC stroje a spustit výrobu součásti.  Dokáže seřídit řezací a gravírovací laser a řezat různé tvary součástí, pracuje v programu RDWorks nebo v programu Kisslicer, Prusaslicer pro ovládání 3D tiskárny. Umí seřídit, oživit, předvést CNC stroj, případně u něj provést údržbu a drobné opravy. Ke své práci využívá prostředky informačních a komunikačních technologií a dokáže pracovat s informacemi.

Uplatnění absolventů
Absolvent může vykonávat náročné pracovní činnosti spojené s operátorem výroby, seřizování, diagnostiku CNC strojů a zařízení, i kontrolu hotových součástí. Je také schopen vykonávat technicko - administrativní povolání se zaměřením na technologii, kontrolu, jakost a kvalitu, procesy ve výrobě, 2D konstrukci, 3D design, programování CNC strojů, programování CAD/CAM aplikací.

Nachází uplatnění zejména jako servisní technik, seřizovač i obsluha CNC strojů, samostatný údržbář strojů, mechanik apod.  Absolvent, který úspěšně zvládl maturitní zkoušku, se může ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních typů středních škol poskytujících úplné střední odborné vzdělání.

Absolventi oboru mohou najít uplatnění ve firmách MESIT machining, MESIT foundry, DICOM, THERMACUT, SCHLOTE, Poppe + Potthoff s.r.o., KASKO, EVEKTOR atd.

Video k oboru: klik zde 

 

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - zaměření MECHANIK CNC STROJŮ 23-44-L/01 patří do: