19. 10. 2020

Od 19. 10. 2020 dochází v MESIT střední škole ke změně telefonních čísel.

Nové kontakty přehledně zde:

572 522 481 – ředitel školy – Mgr. František Mikulášek

572 522 482 – zástupce ředitele – PaedDr. Věra Luxová

575 522 483 – asistentka ředitele – Mgr. Dagmar Záborská

572 522 484 – studijní oddělení – Alena Švecová

572 522 485 – ekonomické oddělení – Mgr. Hana Radochová, Helena Blešová

572 522 486 – personální a mzdové oddělení – Renáta Jordánová