Chcete k nám?

Chcete k nám?

 

 

Vše o přijímacím řízení se dozvíte od naší studijní referentky paní Švecové (alena.svecova@mesit.cz nebo tel.: 572 522 484).

 

V souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, rozhodl ředitel MESIT střední školy, o.p.s., takto:

 

Přijímací zkoušky pro maturitní obory

 

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - zaměření MECHANIK ELEKTRONIK 26-41-L/01

 

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - zaměření MECHANIK CNC STROJŮ 23-44-L/01

 

PODNIKÁNÍ 64-41-L/51

 

PROVOZNÍ TECHNIKA 23-43-L/51

 

SE NEKONAJÍ.

 

Všichni uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí, budou přijati bez vykonání přijímací zkoušky.

Odůvodnění: počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů do výše uvedených oborů vzdělání. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace ředitele školy k přijímacímu řízení 2021/2022

Kritéria přijímacího řízení