18. 1. 2017

V lednu bylo vyhodnoceno školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje MŠMT ČR za osobní podpory ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. a guvernéra ČNB Ing. Miroslava Singera, Ph.D.
Z tematických okruhů informační, peněžní, cenová, rozpočtová a právní gramotnost v letošním roce žáky naší školy nejvíce potrápily například otázky:

„Co znamená malus v pojistné smlouvě“ nebo „Kdo dává příkaz k provedení platby při inkasní platbě?“.

Vítězové školního kola: Lukáš Bělovský (4.AB), Andrea Tomášková (1.PT), Tomáš Bednařík (4.AB)

Vítězům samozřejmě gratulujeme.

Také děkujeme paní učitelce Ing. Lence Plevákové za její vedení a pomoc žákům během této soutěže.

Více fotografií z předávání diplomů na našem školním facebooku.