7. 4. 2017

Dne 6.4. 2017 se konalo ve Zlíně vyhodnocení soutěže "Můj první milion". Soutěž je určena pro všechny zájemce o podnikání a můžete se přihlásit ve dvou kategoriích. Letos, již v desátém ročníku, soutěžilo celkem 103 zájemců ve dvou kategoriích:

1. Kategorie vysoká škola/ veřejnost
2. Kategorie střední škola

Naši školu reprezentovala v kategorii středních škol TEREZKA NOVÁKOVÁ a se svým podnikatelským záměrem v této kategorii ZVÍTĚZILA! Terka byla prostě nejlepší ze všech středoškoláků ve Zlínském kraji!

Této soutěže se naši žáci úspěšně zúčastnili již v minulých ročnících.

Velký dík patří také škole, vedení a pedagogickým pracovníkům školy MESIT.

Tímto Terezce GRATULUJEME a jsme na ni jako škola velice pyšní!!!