31. 10. 2019

Nejvýznamnější soukromá střední škola ve Zlínském kraji, zaměřená na technické vzdělávání, získala pro svůj další rozvoj významného zahraničního partnera. Díky společnému projektu MESIT school ver. 4.0 s dánskou nadací The VELUX Foundations zrekonstruovala své prostory a vybavila je měřicí technikou, která je naprosto jedinečná ve Zlínském kraji. Proměnou projde MESIT střední škola i v oblasti vzdělávacích metod.

Koncern MESIT věnuje velkou pozornost výchově svých budoucích zaměstnanců. Se založením továrny MESIT v roce 1952 začalo v Uherském Hradišti vzdělávat budoucí zaměstnance MESITu učňovské středisko, které mělo od počátku připravovat mladé lidi na práci v technických oborech.

 

V průběhu desítek let se učňovské středisko rozvinulo v jednu z nejvýznamnějších středních škol ve Zlínském kraji, zaměřující se hlavně na technické obory. „Ve výchově vlastních odborníků vidíme budoucnost všech společností MESITu. Také proto jsme se v loňském roce více zaměřili na projekt Firemní škola, prostřednictvím kterého chceme přilákat mladou generaci k technickým oborům s vysokou přidanou hodnotou,“ vysvětluje předseda představenstva MESIT Michal Hon.

Koncept firemní školy funguje už třetím rokem. Jeho hlavním posláním je připravit mladé odborníky pro navazující pracovní uplatnění nejen ve firmách koncernu MESIT.

 

Projekt MESIT school ver. 4.0, jehož hlavním cílem je rozvoj technického vzdělávání, má připravit absolventy MESIT střední školy na dynamicky se vyvíjející podmínky trhu práce, kde se stále více prosazují prvky robotizace a digitalizace průmyslu.

 

„Jsem rád, že vedení MESIT střední školy dokázalo získat pro rozvoj školy i její modernizaci významného partnera, dánskou nadaci The Velux Foundations, se kterou začíná realizovat projekt MESIT school ver.4.0,“ vyzdvihl význam MESIT střední školy i samotné modernizace Michal Hon.

 

Projekt je rozdělen do více fází. První byla uzavřena rekonstrukcí školy a vybudováním dvou nových učeben: strojírenskou laboratoří a učebnou pro automatizaci a robotizaci, které jsou ve středoškolském systému Zlínského kraje unikátem. 

 

V laboratoři pro strojírenské měření bude nosným prvkem 3D měřicí laserový scanner poslední generace. Současně však učebna bude obsahovat i standardní měřicí přístroje. „Měření a kontrolu považujeme za jednu z nejdůležitějších dovedností, které by měl budoucí úspěšný pracovník ovládat. Chceme, aby naši studenti ovládali práci jak s klasickými měřicími nástroji, tak i s nejmodernější technikou. Usnadníme jim tak přechod ze školních lavic do pracovního života a zároveň dodáme dceřiným společnostem koncernu MESIT i dalším firmám v regionu plně kvalifikované pracovníky,“ vysvětluje záměr projektu MESIT school 4.0 ředitel MESIT střední školy František Mikulášek.

 

Automatizace je v současnosti velkým trendem ve výrobě a dá se předpokládat, že tímto směrem se budou nové technologie ubírat. V učebně pro automatizaci a robotizaci pak nebude chybět programovací řídicí systém PLC, který bude ovládán přes tablety s programem Tech2screen, a také zde budou stanoviště pro elektropneumatiku. PLC (vysvětlil bych, co je PLC systém nebo aspoň bych ho uvedl slovně. Ze zkratky lidé nic nepoznají) systém v kombinaci s elektropneumatikou dovolí studentům vytvářet funkční celky a jednoduché robotické systémy. V tom se bude lišit od většiny škol, které takto komplexně nesimulují prostředí reálné výroby. Technické vybavení do učeben dodávají firmy Festo a Faro.

Současně s přípravami nových učeben proběhla i modernizace elektrotechnických dílen v budově M4 v areálu koncernu MESIT. I zde jsou učebny vybaveny moderními měřicími a diagnostickými přístroji za účelem přiblížit se při výuce co nejvíce vybavení reálných firem.

„Takto velké změny ve vybavení školy proběhly po více než 15 letech a stavební změny v tomto rozsahu proběhly po více než 30 letech,“ upřesňuje František Mikulášek.

 

Po fázi, ve které prošla výraznou proměnou část školní budovy, přijde na řadu změna vzdělávacích metod s využitím zkušeností zahraničních pedagogů. „V této etapě čeká naše pedagogy řada vzdělávacích programů, workshopů či exkurzí u nás i v zahraničí, které jim pomohou inovovat přístup nejen k jednotlivým učebním oborům a tématům, ale i samotným studentům. S naším dánským partnerem budeme klást důraz i na zdokonalení jazykových dovedností pedagogů především v odborné oblasti. Exkurze, kde se seznámí s nejmodernějšími technologickými postupy v technických oborech, čekají v nejbližších třech letech, po které bude projekt trvat, i samotné studenty naší školy,“ nezapomíná ředitel školy na vlastní žáky.

 

Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 8.11. v 11.00 za přítomnosti vedení koncernu MESIT a zástupce The VELUX Foundations.

Družstevní 818, Mařatice, Uherské Hradiště.