17. 8. 2020

Žáci prvních ročníků se dostaví do školy 1. září na 9. hodinu. U vstupu budou nasměrováni do tříd, kde je uvítají jejich třídní učitelé. Poté se hromadně s třídním učitelem přesunou před areál školy, kde budou slavnostně uvítáni.

Žáci 1. ročníku kombinovaného studia (třída 1. D) zahajují školní rok 3. září v 14:30 v zasedací místnosti koncernu MESIT.

 

Žáci druhých a vyšších ročníků se dostaví do školy 1. září na 8. hodinu. Rozpis tříd je zveřejněný na informačním systému školy. Výjimku tvoří třídy 2. P a 3. AB, které začínají školní rok až v 9:00.

Třída 3. M začíná výuku již 24. 8. od 14:25.

Je povinností každého žáka mít u sebe ve škole roušku, která bude použita dle aktuální epidemiologické situace. I nadále platí, že pokud má žák zvýšenou teplotu nebo pokud vykazuje některé z příznaků nemoci COVID-19, nesmí vstupovat do areálu školy. V takovémto případě volejte naše studijní oddělení, kde se domluvíte na dalším postupu. 

 

Užijte si zbytek letních dnů, buďte zdraví a brzy na viděnou!