20. 2. 2020

Jednou z hlavních vizí MESIT střední školy je vychovávat mladé odborníky a ulehčit jim přechod ze školního prostředí do pracovního procesu. Na toto škola cílí různými způsoby, od pořízení špičkového technického vybavení, se kterým se studenti budou setkávat později ve firmách, až po obstarání placené praxe v rámci firem koncernu MESIT. Dnes si však přiblížíme jeden konkrétní způsob, jakým naše firemní škola připravuje studenty pro budoucí kariéru, a to projekt Chci pro vás pracovat, který už po několik let funguje ve spolupráci MESIT střední školy a personálního oddělení koncernu MESIT.

Důvod vzniku projektu a jeho roli objasňuje personální ředitel MESIT Mgr. Jan Šebek Cholewa, MBA. „Od zrodu původní myšlenky po dnešek se situace na trhu práce přece jen mírně posunula. U některých profesí začíná poptávka po odbornících převyšovat nabídku. Co ale zůstává stejné, či se ještě prohloubilo, je ovládnutí konverzace mladé generace sociálními sítěmi, kde nad mluveným slovem převládají písmena či znaky. Když pak mají uchazeči o zajímavé pracovní místo prezentovat slovně své schopnosti před svým potenciálním zaměstnavatelem, dostávají se do problémů.“

Tento unikátní projekt dává studentům možnost vyzkoušet si nanečisto skutečné pohovory s personalisty pro jimi zvolené pracovní pozice. Samotným pohovorům však předcházely zhruba dva měsíce příprav, během nichž si studenti prvních i druhých ročníků nástavbových oborů trénovali své prezentační a komunikační schopnosti. O tom, jak tyto přípravy probíhaly, hovoří vedoucí sekce ekonomických předmětů Ing. Marcela Mrázková. „V první fázi jsme v různých předmětech učili studenty vytvořit si strukturovaný životopis a seznamovali je se samotným konceptem a průběhem příjímacího řízení. Ve spolupráci s personálním ředitelem koncernu MESIT Janem Šebkem Cholewou jsme připravili i dva praktické workshopy, které je nachystaly na jejich samostatné prezentace v rámci cvičného pohovoru před potenciálním budoucím zaměstnavatelem.“ Během workshopů si studenti zodpověděli otázky typu „kdo jsem“ a v „v čem jsem nejlepší“, od zkušeného personalisty se dozvěděli tipy a triky k tomu, aby byli na pohovorech úspěšní, a dokonce si vyzkoušeli odpovídat na univerzální otázky, na které se ptá téměř každý personalista. Po tomto intenzivním tréninku už účastníci workshopů budou schopní vychrlit bez přemýšlení své tři záporné vlastnosti, i kdybyste je vzbudili ve tři hodiny ráno.

Den D, tedy den, kdy proběhly samotné pohovory, nastal ve čtvrtek 13. února. Před čtyřčlenný tým ostřílených personalistů se postavilo jedenáct statečných studentů nástavbových oborů. Věru jim nebylo co závidět, protože kromě odborné poroty byli přítomní i jejich spolužáci a vedení školy. „Jako nezávislý pozorovatel jsem byl ohromený zodpovědným přístupem našich žáků k akci. Byli výborně připravení, a i když u nich byla znát počáteční nervozita, v průběhu pohovorů se většinou úplně vytratila a výsledná vystoupení byla velmi profesionální a přesvědčivá,“ hodnotí průběh akce ředitel školy Mgr. František Mikulášek.

Studenti měli možnost vybrat si pozici, o kterou by se v budoucnu chtěli ucházet, a spektrum jejich výběru bylo opravdu široké, mohli jsme si poslechnout kandidáta na pozici firemního hasiče, kulturního referenta či prodejce automobilů. Po zhruba patnáctiminutovém pohovoru dostali studenti cennou zpětnou vazbu od odborné poroty i od publika. Všichni účastníci za svou snahu obdrželi certifikáty o absolvování akce. Tyto jim předal přímo generální ředitel MESIT Ing. Michal Hon, jehož motivující závěrečná řeč byla skvělým zakončením náročného odpoledne.