Profil absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky a příslušné praxe je absolvent oboru Mechanik strojů a zařízení schopen provádět přípravu a montáž všech agregátů číslicově řízených (CNC) strojů, obsluhovat, oživovat, seřizovat a programovat CNC stroje, obráběcí centra i automatizované výrobní linky a pružné výrobní systémy. Je schopen předat zákazníkům nové CNC stroje včetně záručního a pozáručního servisu, seřizování, údržby, diagnostiky a oprav ve výrobě.

Absolvent umí zhotovovat a číst strojnické výkresy součástí i sestav, zhotovovat výkresy na počítači (2D, CAD/CAM), modelovat strojní součásti na počítači (3D, CAD/CAM). Získá odborné vědomosti a dovednosti – z jakých materiálů a jakými způsoby se strojní součásti vyrábějí, naučit se provádět kontrolu a měření jednotlivých strojních součástí. Orientuje se také ve výkresech silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Vyzná se ve výrobních a montážních pracovních postupech. Má přehled o výrobě materiálů a jejich zpracování, má základní znalosti o technologických, mechanických a fyzikálních vlastnostech materiálů a jejich značení podle aktuálních norem.

Ovládá systémy číslicově řízených obráběcích strojů včetně elektroinstalace, přizpůsobovacích obvodů, pohonů a posuvů. Je schopen sestavit, odladit, simulovat program pro obrábění jednoduchých strojírenských součástí. Po patřičné praxi je schopen zavést případný CNC program nového výrobku do výroby. Umí seřídit, oživit, předvést CNC stroj, případně u něj provést údržbu a drobné opravy. Ke své práci využívá prostředky informačních a komunikačních technologií a dokáže pracovat s informacemi.

Uplatnění absolventů

Absolvent může vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání při obsluze, seřizování, diagnostice CNC strojů a zařízení, i kontrole hotových součástí. Je také schopen vykonávat technicko - administrativní povolání se zaměřením na technologii, kontrolu, jakost a kvalitu, procesy ve výrobě, 2D konstrukci, 3D design, programování CNC strojů, programování CAD/CAM aplikací.

Nachází uplatnění zejména jako servisní technik, vedoucí provozu, popř. jako mechanik apod.  Absolvent, který úspěšně zvládl maturitní zkoušku, se může ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních typů středních škol poskytujících úplné střední odborné vzdělání.

Absolventi oboru mohou najít uplatnění ve firmách FIMES, MESIT ronex, MESIT přístroje, DICOM, THERMACUT, SCHLOTE, Poppe + Potthoff s.r.o., KASKO, EVEKTOR atd.

Roční školné

Školné se neplatí

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - zaměření MECHANIK CNC STROJŮ 23-44-L/01 patří do: