Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích, podpora osobního a profesního rozvoje pedagogů a rozvoj spolupráce škol a zaměstnavatelů. V rámci tohoto projektu bude pracovat koordinátor školy se zástupci jednotlivých zaměstnavatelů žáků na praxi. Další aktivitou budou stáže pedagogů u zaměstnavatelů a v neposlední řadě zapojíme odborníky z praxe do výuky na naší střední škole.

Celkové způsobilé náklady činí 1 113 tis. Kč.

Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva 65 na MESIT střední škole patří do: