Uplatnění absolventů

- ve firmách se zaměřením na zahradnickou výrobu, sadovnické úpravy, úpravy zahrad, sad a parků a aranžování květin.            

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Formy studia

Denní studium

Zdarma

 
 

ZAHRADNÍK 41-52-H/01 patří do: