Profil absolventa

Žák oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř si ve třech ročnících osvojí základy zpracování různých kovových materiálů, zejména těch kovatelných, ale seznámí se též se základy slévání či svařování. Po odborné stránce by měl zvládnout čtení i rýsování technických výkresů, rozumět doprovodné dokumentaci a rozvinout si výtvarné schopnosti především v kresbě a modelování.

Po řemeslné stránce zvládne přenášení plošné kresby na materiál, tepání reliéfů, kování nýtů, spojování různými technikami (nýtování, plátování, sponování, na rybinu, svařování v ohni aj.). Ve vyšších ročnících pak zhotovení volut a akantů, dveřních závěsů a klik. Samostatně by měl být schopen zvládnout zhotovení jednodušší mříže za použití průvleků a výrobu stavebního kování dle předlohy. Seznámí se též s širokou paletou povrchových úprav kovů od historických (leptání a pasivace, cínování, mědění, přírodní laky a vosky) až po využití moderních postupů a nátěrových hmot.

Dílna pro výuku odborného výcviku odpovídá nejnovějším platným hygienickým a technickým normám (klimatizace a filtrace vzduchu, vnitřní přetlak, odsávání svářečských dýmů atd.). Vybavení dílny: – jeden pneumatický a dva pružinové buchary, montážní hydraulický lis 100t, klikový lis 50t, 2 pece na zemní plyn o výkonu 40 kW, kovářské výhně, svářečka CO2 a TIG, profilové nůžky aj.

Škola spolupracuje s firmou Kovářství Wunderlich, což umožňuje žákům zejména posledních ročníků sledovat i přímo se účastnit výroby profesionálních zakázek. V poslední době se podíleli na pracích pro Gastro Žofín a hradu Zbiroh, rekonstrukci kláštera ve Veselí nad Moravou, Baťovy vily ve Zlíně, pracích při rekonstrukci Cathedrale Notre – Dame de Paris, nemovitosti knížete Schwarzenberga, či pracích pro VIP.

Podmínky přijetí

Denní studium

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.
Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Zkrácené studium

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.
Budou přijati uchazeči s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, nebo středním vzděláním s výučním listem v jiném oboru vzdělání, a to na základě sestaveného pořadí dle data přijetí přihlášky do naplnění kapacity.

Roční školné

Denní studium

zdarma

Zkrácené studium

10.000 Kč

 
 

UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ 82-51-H/01 patří do: