IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

MESIT střední škola, o.p.s se zapojila do aktivit projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ (IKAP) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v aktivitách polytechnického vzdělávání.

Škola bude realizovat celkem 13 aktivit pro žáky v mateřských, základních, středních školách a gymnáziích v období  9/2018 – 8/2020 v rámci polytechnického vzdělávání. Začátek projektu je od 4/2018.

Cílem projektu je v rámci volnočasových aktivit žáků popularizace fyziky, prohloubení zájmu o techniku a její využívání v praxi, zvýšení manuálních a řemeslných činností a u mateřských škol seznámení s jednotlivými ročními obdobími v souvislosti s prací na zahradě.

Rozpočet projektu činí 2,6 mil.Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Další informace naleznete na: https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html